Industrijski i poljoprivredni objekti

  • Objekat : Silosi sa pratećim sadržajem, saobraćajnica, vagarska kuća, hidrantski vod
  • Kapacitet: 6x1000t
  • Investitor : Agrocrnja doo, MK Commerce Novi Sad
  • Godina: 2010.