Industrijski i poljoprivredni objekti

  • Objekat : Silosi sa pratećim sadržajem, hidrantski vod
  • Kapacitet: 4x590t
  • Investitor : Čuruška polja doo, MK Comerce Novi Sad
  • Godina: 2011.