Industrijski i poljoprivredni objekti

  • Objekat : Silosi sa pratećim sadržajem, saobraćajnica, hidrantski vod, temelj mešaone stočne hrane
  • Kapacitet: 9x2000t
  • Investitor : Matijević Agrar doo
  • Godina: 2007. i 2012.