Industrijski i poljoprivredni objekti

  • Objekat : Silosi sa pratećim sadržajem, saobraćajnica, hidrantski vod
  • Kapacitet: 4x2000t
  • Investitor : MK Commerce
  • Godina: 2012.