Industrijski i poljoprivredni objekti

  • Objekat : Silosi sa pratećim sadržajem, saobraćajnica, hidrantski vod, vagarska kuća/li>
  • Kapacitet: 4x1000t
  • Investitor : Velvet Farm
  • Godina: 2010.