Industrijski i poljoprivredni objekti

  • Objekat : Silosi sa pratećim sadržajem, saobraćajnica, temelji za kolske vage
  • Kapacitet: 4x510t
  • Investitor : Zrnex, Novi Bečej
  • Godina: 2006.